Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Jaarverslagen

Elk jaar brengt de Landbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM) een jaarverslag uit met de markantste ontwikkelingen, een overzicht van activiteiten en publicaties en cijfermateriaal.

De CM-ombudsman bundelt in zijn jaarverslag de klachten die hij behandelde.

CM-diensten en
-voordelen