Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Ziekenfondsen en minister De Block tekenen toekomstpact

De ziekenfondsen en minister van Volksgezondheid Maggie De Block ondertekenden op 28 november een toekomstpact over de rol van de ziekenfondsen.

Als gezondheidsfonds staat CM vandaag al haar leden bij om gezond te blijven of om hen wegwijs te maken in het enorme zorgaanbod. Het pact bevestigt en versterkt dat engagement.

‘Het belang van het pact kan nauwelijks onderschat worden', zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. 'Onze gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. In het pact hebben we duidelijk afgesproken welke rol de mutualiteiten in dat verhaal zullen spelen.’

Het pact is opgebouwd rond zes assen.

  1. Coaching. De ziekenfondsen worden meer dan ooit een gezondheidscoach. Ze bevorderen een gezonde levensstijl. Ze begeleiden ook hun leden door het complexe zorglandschap en wijzen de weg naar een kwalitatieve, betaalbare zorg.
  2. Beleidsondersteuning. De ziekenfondsen beschikken over veel gegevens over ziekte en gezondheid. Die data maken duidelijk hoe het gebruik van gezondheidszorg evolueert. Zo kan het beleid objectief worden beoordeeld en waar nodig bijgestuurd.
  3. Controle. De middelen zijn beperkt, elke euro moet goed besteed worden. De ziekenfondsen krijgen een versterkte rol in de controle op de budgetten. Ze zijn nauwer betrokken bij het handhavingsbeleid.
  4. Adviserende geneesheren. Zij krijgen nieuwe taken. Veel meer dan controleren, zullen de adviserende geneesheren mensen begeleiden. Op die manier willen ze meer mensen weer aan het werk helpen.
  5. Voordelen. Hun aanvullende pakketten van diensten en voordelen zullen de ziekenfondsen tegen het licht houden. De focus moet liggen op gezondheid of op de verhoging van de draagkracht van leden en de samenleving.
  6. Goed bestuur. Ziekenfondsen zullen zich nog professioneler organiseren en transparant werken. Zo bereiden ze zich voor op de toekomstige uitdagingen binnen de gezondheidszorg. Die vragen niet alleen een zekere schaalgrootte, maar ook een professionalisering van de bestuursorganen.