Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

De ziekteverzekering in cijfers

‘2014 - De ZIV in cijfers’ bundelt cijfermateriaal en statistieken over:

  • de Belgische bevolking (leeftijdsgroepen, levensverwachting, ...);
  • macro-economische kengetallen (bruto binnenlands product, belastingdruk, gezondheidsuitgaven, ...);
  • de sociale zekerheid (bijdragen, uitgaven, ...);
  • de ziekte- en invaliditeitsverzekering (marktaandeel ziekenfondsen, uitgaven voor medische zorg, aantal ziekenhuisbedden, ...).

Download de publicatie