Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Bevolkingsonderzoeken naar kanker

Via Vitalink vind je informatie over de preventieve bevolkingsonderzoeken naar dikkedarmkanker en baarmoederhalskanker waar je een uitnodiging voor kreeg.

In de loop van het najaar zullen ook de gegevens over het onderzoek naar borstkanker beschikbaar zijn.

Welke gegevens?

Per onderzoek krijg je volgende informatie:

  • datum van de onderzoeken waar je aan deelnam (of van de uitnodigingen indien je er niet aan deelnam);
  • het resultaat van de onderzoeken;
  • noodzaak van een vervolgonderzoek;
  • datum van de volgende onderzoeken.

Wat te doen?

Je kan je gegevens over de bevolkingsonderzoeken bekijken via de Patient HealthViewer

Meer info over de installatie van deze software op je computer staat in de handleiding met schermvoorbeelden.

Vanaf pagina 27 vind je ook hoe je je gegevens over de bevolkingsonderzoeken kunt raadplegen.