Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Medicatieschema

Via Vitalink kun je je geneesmiddelenschema raadplegen, meer bepaald welke geneesmiddelen je moet innemen, hoelang, wanneer en in welke dosis. 

Dit is erg nuttig voor personen met een chronische ziekte die verschillende geneesmiddelen gedurende een langere tijd moeten nemen.  

Omdat diverse zorgverleners geneesmiddelen kunnen voorschrijven, is dit ook voor hen een handig instrument om een zicht te krijgen op je medicatiegebruik.

Wie kan wat doen?

  • Artsen bevoegd om voor te schrijven en apothekers kunnen het medicatieschema aanpassen en consulteren.
  • Verpleegkundigen kunnen het medicatieschema consulteren en wijzigen mits toestemming van de voorschrijver.
  • Zorgverleners en welzijnswerkers werkzaam in voorzieningen hebben de mogelijkheid om het medicatieschema te bekijken. 
  • Als patiënt kun je je medicatieschema raadplegen als het door de zorgverlener is ingevuld en gedeeld wordt.

Wat te doen?

Je medicatieschema bekijken, is mogelijk via de Patient HealthViewer

Meer info over de installatie van deze software op je computer staat in de handleiding met schermvoorbeelden.

Vanaf pagina 19 vind je ook hoe je je medicatieschema kunt raadplegen.