Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Wat vind je in 'Mijn dossier'?

In 'Mijn dossier' vind je heel wat nuttige informatie, bijvoorbeeld:

  • een gedetailleerd overzicht van terugbetalingen van ziektekosten;
  • een gedetailleerd overzicht van uitkeringen die je ontving;
  • informatie over je globaal medisch dossier: bij welke arts, tot wanneer geldig, ...

Daarnaast zijn er enkele handige toepassingen. Zo kun je er bijvoorbeeld:

  • de Europese Ziekteverzekeringskaart aanvragen;
  • een gepersonaliseerde ongevalsaangifte afdrukken;
  • de datum van werkhervatting doormailen na een periode van arbeidsongeschiktheid.

Meld je snel aan en ontdek alle mogelijkheden van 'Mijn dossier'.