Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Hoeveel bedraagt de bijdrage?

Je betaalt jaarlijks 50 euro aan CM-Zorgkas. Wie op 1 januari van het jaar ervoor recht had op de verhoogde tegemoetkoming, betaalt 25 euro.

  • Je bijdrage moet elk jaar tegen 30 april op de rekening van je zorgkas staan. CM-Zorgkas bezorgt je een overschrijvingsformulier.
  • Met het geld brengt CM-Zorgkas de Vlaamse sociale bescherming in de praktijk. Zo zijn we allemaal solidair met wie zorg nodig heeft. 
  • De bijdrage geldt voor iedereen die ouder is dan 25 jaar. Het bedrag is wettelijk bepaald en is voor alle zorgkassen gelijk.

Wat als je in Vlaanderen woont en niet betaalt?

Je bent verplicht aangesloten bij CM-Zorgkas. Als je je bijdrage niet betaalt, moet CM-Zorgkas dat melden aan de Vlaamse overheid.

Betaal je drie keer - niet noodzakelijk opeenvolgend - de bijdrage niet of onvolledig, dan stuurt CM-Zorgkas je een aangetekende brief. Zo krijg je alsnog de kans om de verschuldigde bijdragen te betalen.

  • Betaal je de achterstallige bijdragen voor 30 april, dan krijg je geen boete van het Vlaams Zorgfonds.
  • Doe je dat niet, dan legt het Vlaams Zorgfonds je een boete van 250 euro op. Voor wie op 1 januari van het jaar voor de boete recht had op de verhoogde tegemoetkoming, bedraagt die 100 euro. Ook de verschuldigde bijdragen moet je alsnog betalen.

Wat als je in Brussel woont en niet betaalt?

Je bent vrijwillig aangesloten bij CM-Zorgkas. Betaal je drie keer je bijdrage niet of onvolledig, dan wordt je lidmaatschap geschrapt.

Bezwaar aantekenen

Als je een administratieve geldboete ontvangt van het Vlaams Zorgfonds, kun je bezwaar aantekenen. Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse sociale bescherming.

Veelgestelde vragen