Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Pensioendienst

Bij de pensioendienst kun je terecht met al je vragen over je (toekomstig) pensioen.
  • Informatie en advies onder meer over de pensioenwetgeving, toegelaten arbeid, inhoudingen op het pensioen en welvaartsaanpassing.
  • Pensioenberekening op basis van je loopbaangegevens indien je bijna met pensioen gaat of moet beslissen om al dan niet vervroegd met pensioen te gaan.
  • Becijferen van de gevolgen voor het latere pensioen indien je je loopbaan onderbreekt (bv. tijdskrediet of deeltijdse tewerkstelling).
  • Belangenverdediging van werknemers en zelfstandigen i.v.m. de pensioenwetgeving en de inkomensgarantie voor ouderen.

Voorwaarden

Lid zijn van CM.

Contact

Je belt naar het telefoonnummer 014 40 34 95 of mailt naar pensioendienst.rmt@cm.be. De pensioendienst kan je zo al belangrijke info geven. Als er een gesprek nodig is, leggen we een afspraak vast. Op die manier kunnen we zeker de nodige tijd voor jou vrij maken, en hoef je niet lang te wachten.