Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Ombud

Ombud is een centraal meldpunt waar je klachten over de dienstverlening van CM kunt signaleren. 

De dienst waarborgt beroepsgeheim, discretie, volledige onafhankelijkheid en objectiviteit.

Voorwaarden

Lid zijn van CM.

Wat te doen?

  • Signaleer eerst je klacht aan je regionaal CM-ziekenfonds.
  • Heb je nadien nog vragen, ga je niet akkoord met de voorgestelde oplossing of heb je aanmerkingen over de procedures, dan kun je bij Ombud terecht. De dienst is enkel elektronisch of schriftelijk te bereiken: LCM, Ombud, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel.

Goed om te weten

Informatieve vragen over je CM-dossier, de CM-diensten en -voordelen of de ziekteverzekering richt je het best rechtstreeks tot je regionaal CM-ziekenfonds. Dat kan met het elektronische contactformulier.