Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Korting deelnameprijs

CM-voordeel

Infobijeenkomsten die CM organiseert rond gezondheid en welzijn zijn doorgaans gratis. Wordt er toch toegangsgeld gevraagd, geniet je als CM-lid korting

Ook voor de cursussen die CM inricht, kun je je inschrijven tegen verminderd tarief.

Voorwaarden

Lid zijn van CM.

Wat te doen?

  • Surf naar de agenda. Je vindt er een overzicht van alle activiteiten en je kunt je er online inschrijven
  • Vermeld je CM-lidnummer op het inschrijvingsformulier.

Ga ook naar

CM-diensten en
-voordelen