Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Ledenblad cm.be

Het magazine cm.be informeert je over de ziekteverzekering, gezondheidszorg, welzijnszorg en CM-diensten en -voordelen. Het heeft een oplage van 200 000 exemplaren en verschijnt tweemaal per maand.

Het blad richt zich tot zelfstandigen, mensen met een vrij beroep en kloosterlingen die lid zijn van CM.

CM-leden met een visuele handicap kunnen gratis cm.be op cd-rom (MP3) toegestuurd krijgen. Ze kunnen hier hun aanvraag doen.

Voorwaarden

Lid zijn van CM onder het statuut 'zelfstandige'.

Wat te doen?

Je hoeft niets te doen. Je krijgt cm.be tweemaal per maand toegestuurd.