Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Voetverzorging (vanaf 1 januari 2018)

CM-voordeel*

Tegemoetkoming voor voetverzorging door een pedicure of podoloog:

 • 1,50 euro per sessie voor 65-plussers, met een maximum van tien sessies per jaar;
 • 5 euro per sessie indien je tot een risicogroep behoort, met een maximum van 20 euro.

* Onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de ziekenfondsen 

Voorwaarden

 • Algemene voorwaarden
  • Lid zijn van CM. 
  • Je ontvangt geen tegemoetkoming vanuit de ziekteverzekering.
 • Bijkomende voorwaarde voor de tegemoetkoming van 1,50 euro
  • Je bent minstens 65 jaar.
 • Bijkomende voorwaarde voor de tegemoetkoming van 5 euro
  • Voor diabetespatiënten
   Voldoen aan een van onderstaande voorwaarden.
   • Je hebt een akkoord van de adviserend arts voor de opvolging in een diabetesovereenkomst.
   • Er is een geregistreerd zorgtraject diabetes type 2
   • Er is een zorgmodel diabetes type 2. 
   • Er is een programma 'Educatie en zelfzorg'.
  • Voor personen met een handicap
   • Je hebt een erkende handicap (attest van de FOD Sociale Zekerheid of een erkenning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

Wat te doen?

Download het aanvraagformulier en laat het invullen door de pedicure of podoloog.

De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.

Goed om te weten

Tot en met 31 december 2017 was een andere regeling van toepassing.