Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Voetverzorging

CM-voordeel

CM voorziet een tegemoetkoming in de kosten voor voetverzorging bij leden vanaf 65 jaar.
De tegemoetkoming bedraagt maximaal 5 euro per verzorging door een pedicure erkend door CM of een RIZIV-erkende podoloog.
Er worden maximaal vijf behandelingen per kalenderjaar vergoed. Behandelingen in het kader van de diabetespas komen daarbij niet in aanmerking.

Ben je nog geen 65 jaar, maar omwille van handicap of ziekte aangewezen op de hulp van derden voor voetverzorging? Dan kan je huisarts een aanvraag richten aan de adviserend geneesheer.
Na erkenning van de noodzaak van voetverzorging door de adviserend geneesheer, ontvang je dezelfde tegemoetkoming als de CM-leden vanaf 65 jaar.

Er is geen tegemoetkoming voor leden die verblijven in een woonzorgcentrum, een rust- en verzorgingstehuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis of in een verplegingsinstelling.

Wat te doen?

De pedicure noteert de behandelingen in het CM-voordeelboekje 'voetverzorging'.
Je bezorgt dit boekje aan CM op het einde van het jaar of na vijf voetverzorgingen.
Wij storten het bedrag op je rekening.

Ben je lid van CM Waas en Dender? Dan kan je hier je CM-voordeelboekje voetverzorging bestellen.

Goed om te weten

Vanaf 1 januari 2018 gaat een nieuwe regeling in voege.