Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Integratietegemoetkoming

Moet je door een handicap aan zelfredzaamheid inboeten, kun je bijkomende kosten hebben om je aan het maatschappelijke leven aan te passen. In dat geval kun je een integratietegemoetkoming ontvangen, die varieert naargelang de graad van zelfredzaamheid.

Tegemoetkoming

Per jaar Per maand
Bedragen sinds 1 december 2012
Categorie 1 (7-8 punten) 1 148,76 95,73
Categorie 2 (9-11 punten) 3 914,52 326,21
Categorie 3 (12-14 punten) 6 254,92 521,24
Categorie 4 (15-16 punten) 9 112,63 759,38
Categorie 5 (17-18 punten) 10 337,70 861,47

Dit zijn de maximale tegemoetkomingen. Er wordt immers rekening gehouden met de bestaansmiddelen. Bij verblijf in een door de overheid gesubsidieerde instelling, wordt de tegemoetkoming met 28 procent verminderd vanaf de derde maand van opname.

Voorwaarden

  • Minimaal 21 en maximaal 65 jaar zijn. 
  • De Belgische nationaliteit hebben of ermee gelijkgesteld zijn (bv. onderdanen van de EU, erkende vluchtelingen) en ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
  • De inkomsten overschrijden de vooropgestelde inkomensgrens niet. 
  • Een zelfredzaamheidsgraad hebben van zeven punten of hoger.

Wat te doen?

Ga langs bij de dienst Maatschappelijk Werk van CM. De dienst kan de aanvraag tot tegemoetkoming indienen voor CM-leden.

Goed om te weten

De integratietegemoetkoming kan worden gecumuleerd met de inkomensvervangende tegemoetkoming.