Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Medisch materiaal bij hospitalisatie

CM-voordeel

Je krijgt een extra tegemoetkoming voor materiaal dat gebruikt wordt tijdens een operatie, meer bepaald voor:

  • gewrichtsprothesen (bv. heup- of knieprothesen)
  • invasief medisch materiaal (bv. materiaal gebruikt bij kijkbuisoperaties of voor inwendige hechtingen).

De eerste 200 euro betaal je zelf, de rest van het bedrag legt CM bij met een maximum van 750 euro per hospitalisatie.

De franchise en het maximumbedrag worden afzonderlijk toegepast voor gewrichtsprothesen en voor invasief medisch materiaal.

Voorwaarden

Wat te doen?

Bezorg de originele ziekenhuisfactuur aan de CM-consulent. Heb je een hospitalisatieverzekering, bezorg dan een kopie van je factuur samen met de afrekening van je verzekering.

Goed om te weten

Met de CM-hospitalisatieverzekeringen kun je je bijkomend verzekeren tegen hospitalisatiekosten.

Wens je meer informatie?