Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Tegemoetkomingen woningaanpassing

De kosten die een woningaanpassing met zich meebrengt, kunnen snel oplopen. Mogelijk heb je recht op een aantal tegemoetkomingen die de kosten kunnen drukken.

Provincie

Verschillende Vlaamse provinciebesturen geven een aanpassingspremie voor het aanpassen van je woning aan de specifieke noden van personen met een handicap en senioren. Je moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden op het vlak van inkomen en woning.

Meer informatie bij je provinciebestuur.

Vlaams Gewest

Het Vlaams Gewest geeft een aanpassingspremie als je werken uitvoert om je woning beter geschikt te maken voor inwonende 65-plussers of voor jezelf. Ook voor deze premie gelden er voorwaarden inzake inkomen en woning.

De aanpassingspremie bedraagt 50 procent van het bedrag van de voorgelegde facturen, met een maximum van 1 250 euro en een minimum van 600 euro.

Meer informatie: Vlaamse Infolijn op het gratis nummer 1700 of info@vlaanderen.be

VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) geeft een tegemoetkoming voor de aanpassing van je woning indien je jonger bent dan 65 jaar. Ook voor specifieke hulpmiddelen, zowel bij een verbouwing als bij nieuwbouw, kun je een tegemoetkoming krijgen. 

Voor eventueel bijkomende breekwerken die niet vergoed worden door het Vlaams Agentschap kan soms een beroep gedaan worden op de Vlaamse verbeteringspremie of de Vlaamse renovatiepremie

Meer informatie: www.vaph.be 

Wat te doen?