Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Persoonlijke Assistentiebudget

Het Persoonlijke Assistentiebudget (PAB) dient om persoonlijke assistenten te vergoeden.

  • De assistenten helpen mensen met een handicap bij bv. huishoudelijk werk, lichaamsverzorging, dagbesteding en verplaatsingen.
  • Ze moeten via een arbeidscontract ingeschreven worden of bij een georganiseerde dienst worden aangevraagd.

Wat te doen?

  • Meerderjarigen kunnen sinds 1 april 2016 een persoonsvolgend budget aanvragen. Ze komen niet meer in aanmerking voor het PAB.
  • Minderjarigen kunnen wel nog een PAB aanvragen.

Goed om te weten

  • In 2017 wordt voor meerderjarigen het PAB automatisch omgezet naar het persoonsvolgend budget. Wie al een PAB heeft, moet dus geen nieuwe aanvraag indienen.
  • Wie een snel evoluerende aandoening heeft, bv. ALS, kan via de spoedprocedure een PAB (minderjarigen) of persoonsvolgend budget (meerderjarigen) aanvragen. Boven op de diagnose, moet hij ook binnen het jaar sterk achteruit gegaan zijn.

Meer informatie