Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Oppas bij chronisch zieken, ouderen of personen met een beperking

Als mantelzorger wil je ook wel eens een boodschap doen, vrienden opzoeken of er gewoon even tussenuit zijn. 

Terwijl je weg bent, komen vrijwilligers bij de thuiszorgpatiënt. Ook nachtoppas is mogelijk. 

De thuisoppasser: 

  • biedt gezelschap en toezicht. In noodgevallen contacteert hij de familie, de huisarts of de hulpdiensten;
  • zorgt voor aangename tijdsbesteding;
  • helpt bij beperkte verplaatsingen in en rond het huis;
  • neemt een beperkt aantal taken op zoals maaltijden opwarmen, helpen bij het eten en helpen bij toiletbezoek.

CM-voordeel

CM biedt oppas tegen het voordeeltarief van 2,60 euro per uur met een minimum van twee uur. Voor nachtoppas, iedere oppas die eindigt na middernacht, betaal je minimaal tien uur.

Voorwaarden

  • De oppas gebeurt in een thuissituatie.

Wat te doen?

Kies je regio of CM-ziekenfonds via het groene kader bovenaan en je krijgt alle concrete informatie.