Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Ziekenvervoer

CM organiseert of komt tegemoet in niet-dringend ziekenvervoer.

Kies je regio of CM-ziekenfonds via het groene kader bovenaan en je krijgt alle concrete informatie.