Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Hoe kan ik de zorgvergoeding aanvragen?

Om de zorgvergoeding te krijgen, moet je een attest kunnen voorleggen. 

  • Ofwel een attest dat je als thuiszorgpatiënt erkend bent als zwaar zorgbehoevend.
  • Ofwel een attest dat je verblijft in een rusthuis, rust- en verzorgingstehuis (RVT) of psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT). 

Je leeftijd speelt geen rol. Ook als je jonger bent dan 26 jaar en dus nog geen bijdrage aan CM-Zorgkas betaalt, kom je in aanmerking voor de zorgvergoeding.

Je krijgt automatisch een attest van CM-Zorgkas

De meeste leden die als thuiszorgpatiënt recht krijgen op de zorgvergoeding, zijn bekend bij CM-Zorgkas. Zij krijgen automatisch het attest om de uitkering aan te vragen.

Ook leden van CM-Zorgkas die opgenomen worden in een rusthuis, RVT of PVT, krijgen het attest meestal automatisch.

Wat als CM-Zorgkas je geen attest kan bezorgen?

Kan CM-Zorgkas je geen attest bezorgen, dan kun je de zorgvergoeding aanvragen met een van onderstaande attesten.

Voorwaarden Wie kan het attest afleveren?
    
Je scoort minstens 35 punten op de BEL-schaal van gezinszorg of schoonmaakhulp Erkende dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg of dienst logistieke hulp
Je voldoet aan de medische criteria van de integratietegemoetkoming, hulp aan bejaarden (minstens score 15 in categorie 4) Ministerie van Sociale Zaken
Je geniet bijkomende kinderbijslag en scoort minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal Kinderbijslagfonds
Je bent opgenomen in een rusthuis, RVT of PVT Rusthuis, RVT, PVT

Als je geen gebruik maakt van gezinszorg of geen attest kunt voorleggen, moet er een onderzoek gebeuren naar je graad van zorgbehoefte. De dienst Maatschappelijk Werk kan dat onderzoek uitvoeren.

Wat te doen?

Veelgestelde vragen