Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Wie heeft recht op de zorgvergoeding?

In onderstaande gevallen maak je aanspraak op de maandelijkse zorgvergoeding.

  • Je bent thuiszorgpatiënt en erkend als zwaar zorgbehoevend.
  • Je verblijft in een woonzorgcentrum.
  • Je bent opgenomen in een rust- en verzorgingstehuis (RVT) of psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT).

Voor personen met een handicap die in een voorziening van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) verblijven, is er een aparte regeling.

Veelgestelde vragen