Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Wanneer wordt de zorgvergoeding uitbetaald?

De zorgvergoeding bedraagt 130 euro per maand. CM-Zorgkas schrijft het bedrag telkens na de 20ste over.

  • Je recht op een zorgvergoeding begint in de vierde maand na de aanvraag.
    Dien je bv. je aanvraag in de loop van januari in bij CM-Zorgkas, dan heb je ten vroegste vanaf mei recht op de vergoeding.  
  • Thuiszorgpatiënten krijgen hun zorgvergoeding telkens de maand zelf. Bv. de zorgvergoeding van mei wordt in mei uitbetaald.
  • Rusthuisbewoners en bewoners van een psychiatrisch verzorgingstehuis krijgen hun vergoeding telkens de maand nadien. Bv. de zorgvergoeding van mei wordt in juni uitbetaald.

Als je de bijdrage aan je zorgkas niet altijd correct betaalde, heeft dat gevolgen voor de zorgvergoeding. Want per jaar dat je niet of te laat betaalde, wordt de uitbetaling van de vergoeding met vier maanden opgeschort.

Veelgestelde vragen