Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Openluchtklassen

CM-voordeel

Tegemoetkoming van 5 euro per dag dat je kind deelneemt aan bos-, zee- of sneeuwklassen.

Dit voordeel kan je combineren met de tegemoetkomingen voor sportkampen, jeugdkampen en speelplein. In totaal wordt tot 100 euro per jaar terugbetaald. 

Voorwaarden

 • Het deelnemende kind:
  • is lid van CM gedurende de volledige duur van de openluchtklas;
  • heeft recht op kinderbijslag.
 • De openluchtklassen:
  • worden ingericht door een basisschool of een school voor secundair onderwijs, erkend door een ministerie van Onderwijs;
  • zijn geïntegreerd in het lessenpakket;
  • moeten minstens een overnachting omvatten.

Er is geen tegemoetkoming voor openluchtklassen in juli en augustus.

Wat te doen?

 • Download het aanvraagformulier en laat het invullen door de school.
 • Bevestig een gele klever op het formulier.
 • Deponeer het attest in een CM-brievenbus na afloop van de openluchtklas.

De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.

Wens je meer informatie?