Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Voorhuwelijkssparen

Sinds 2011 is het niet meer mogelijk om in te schrijven bij het voorhuwelijkssparen. 

Wie voor 2011 aan voorhuwelijkssparen deed, kan dit evenwel verder blijven doen. Ook wie bij een ander ziekenfonds aan voorhuwelijkssparen deed en overstapt naar CM, kan bij CM verder sparen.

De opbrengst is afhankelijk van het gespaarde bedrag en het aantal jaren dat je spaarde. 

Voor meer informatie kun je terecht bij je regionaal CM-ziekenfonds.

Wat te doen om je spaargeld te ontvangen?

 • Bij huwelijk of samenwonen
  Bezorg je ziekenfonds een uittreksel uit het bevolkingsregister.
  Bij huwelijk kun je ook wachten tot je ziekenfonds contact met jou opneemt nadat het via de kruispuntbank op de hoogte werd gebracht van je huwelijk.
 • Je wordt 30 jaar en bent niet gehuwd
  Je hoeft niets te doen. Je regionaal CM-ziekenfonds zal met jou contact opnemen voor verdere afspraken in verband met de uitbetaling. 
 • Je wenst je spaargeld vervroegd op te vragen
  Neem contact op met je regionaal CM-ziekenfonds.