Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Ziekte en behandeling

Huisartsen
Om de kosten van een behandeling binnen de perken te houden, kent de ziekteverzekering verschillende tegemoetkomingen, uitkeringen en besparende maatregelen. Voor sommige kosten die niet of onvoldoende worden terugbetaald, geeft CM een extra tegemoetkoming.

Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

In de kijker

Aangifte arbeidsongeschiktheid

Aangifte arbeidsongeschiktheid

Indien je arbeidsongeschikt wordt, moet je tijdig en op correcte wijze je ziekenfonds verwittigen.

Lees meer
Wat betekent geconventioneerd zijn?

Wat betekent geconventioneerd zijn?

Om patiënten financieel te beschermen maken zieken-fondsen tariefafspraken met zorgverleners.

Lees meer