Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Inhaalpremie voor invaliden

Invalide werknemers, werklozen en zelfstandigen die aan de voorwaarden voldoen, krijgen een jaarlijkse inhaalpremie. 

In mei 2017 bedraagt de premie:

 • 314,25 euro of 503,46 euro voor werknemers en werklozen;
 • 212,25 euro voor zelfstandigen.

De premie wordt eind mei uitbetaald en volgt de gezondheidsindex. Ze is belastbaar en voor beslag vatbaar, maar er wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Wie in mei de premie van 503,46 euro ontvangt en op 31 december 2016 recht had op een uitkering met gezinslast, krijgt in oktober een bijkomende premie van 29 euro.

Voorwaarden

 • Premie van 503,46 euro voor werknemers en werklozen
  • Je was vorig jaar op 31 december minstens twee jaar arbeidsongeschikt.
  • Je was dit jaar minstens één dag invalide in mei.
 • Premie van 314,25 euro voor werknemers en werklozen
  • Je was vorig jaar op 31 december minstens één jaar maar minder dan twee jaar arbeidsongeschikt.
  • Je was dit jaar minstens één dag invalide in mei.
 • Premie van 212,25 euro voor zelfstandigen 
  • Je was vorig jaar op 31 december minstens één jaar arbeidsongeschikt.
  • Je was dit jaar minstens één dag invalide in mei.

Wat te doen?

Je hoeft niets te doen. CM-leden die er recht op hebben, ontvangen automatisch de premie eind mei en worden per brief verwittigd.

Wens je meer informatie?