Je browser ondersteunt geen JavaScript of JavaScript is uitgeschakeld.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Actieve verbandmiddelen

Actieve verbandmiddelen zijn speciale en dure verbanden die een gunstig vochtig klimaat creëren dat de wondheling bevordert. 


Tegemoetkoming ziekteverzekering

Thuisverzorgde patiënten met chronische wonden hebben recht op een: 

  • forfait van 22,90 euro per maand; 
  • een bijkomende tegemoetkoming van 0,25 euro per verpakking actief verbandmiddel.

Voorwaarden

Wat te doen?

Je behandelende arts of je arts die het globaal medisch dossier beheert, bezorgt een kennisgeving aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Ze geldt voor maximum drie maanden en kan driemaal worden hernieuwd. 

Bij aankoop van een actief verbandmiddel betaal je meteen minder. De apotheker verrekent de tegemoetkoming op vertoon van je elektronische identiteitskaart of isi+-kaart en het voorschrift met de vermelding ‘derdebetalersregeling van toepassing’.

Het forfait wordt elk trimester door het ziekenfonds aan jou betaald. 

Goed om te weten

Het bedrag dat ten laste blijft van jou wordt meegeteld voor de maximumfactuur.


Wens je meer informatie?