Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Tandprothesen

De ziekteverzekering vergoedt onder bepaalde voorwaarden uitneembare tandprothesen voor kinderen en volwassenen. En dit zowel voor het bovengebit, het ondergebit als voor beide samen.

Krijg je van de ziekteverzekering geen vergoeding voor je prothese? Dan maak je aanspraak op een CM-tegemoetkoming. En dit zowel voor vaste als voor uitneembare prothesen.