Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Tandprothesen volwassenen

Tegemoetkoming ziekteverzekering

Een tegemoetkoming is enkel mogelijk voor uitneembare prothesen. En dit zowel voor het bovengebit, het ondergebit als voor beide samen.

Normale tegemoetkoming Verhoogde
tegemoetkoming
Met
mondzorg-
traject (1)
Zonder
mondzorg-
traject (1)
Met of zonder
mondzorg-
traject
Bedragen van toepassing sinds 1 juli 2016
Uitneembare prothese Van 269,07
tot 427,99 euro
Van 229,07 
tot 387,99 euro
Van 341,12
tot 544,35 euro

Plaatsing van tanden op onvolledige prothese (2)

 • Voor eerste tand
 • Voor tweede en volgende tanden

142,35  

37,79


122,35

28,79


162,35 

46,79

Herstelling van de prothese (3) 97,46 77,46 117,46
Vervanging van de basis waarop de tanden gehecht zijn (4) Van 87,72
tot 151,90 euro
Van 67,72 
tot 131,90 euro
Van 102,34
tot 163,31 euro

(1) Heb je geen verhoogde tegemoetkoming is de terugbetaling afhankelijk of je al dan niet een mondzorgtraject volgt. Concreet betekent dit dat de terugbetaling vermindert indien je in het vorige kalenderjaar niet naar de tandarts ging voor een terugbetaalbare prestatie.

(2) Tegemoetkoming wordt per prothese beperkt tot een plafondwaarde die overeenstemt met de waarde van een volledige prothese.

(3) Wordt hoogstens eenmaal per jaar uitbetaald. 

(4) Wordt tweemaal per prothese en per zeven jaar uitbetaald.

Voorwaarde

 • Vijftig jaar of ouder zijn.
  De leeftijdsvoorwaarde vervalt bij bepaalde aandoeningen of indien je je tanden moet laten trekken voor een orgaantransplantatie of een andere zware heelkundige ingreep.

Wat te doen?

Bezorg je ziekenfonds: 

 • een aanvraagformulier ingevuld door de tandarts (je moet dit formulier niet vooraf aanvragen of afhalen bij je ziekenfonds);
 • het getuigschrift voor verstrekte hulp, afgeleverd door de tandarts.

Goed om te weten

 • Een vaste tandprothese of een ‘tandbrug’ wordt niet terugbetaald.
 • Na zeven jaar is een nieuwe tegemoetkoming mogelijk. Deze termijn vervalt in een aantal gevallen, bijvoorbeeld bij een belangrijke anatomische wijziging als gevolg van een verwonding.
 • Om het loskomen van een onderprothese te voorkomen, is vanaf de zeventigste verjaardag een eenmalige vergoeding mogelijk voor:
  • de plaatsing van twee implantaten;
  • het nodige ‘klikmateriaal’ op beide implantaten en op de onderprothese.

  Voor beide terugbetalingen gelden strikte criteria. Zo moet het om een volledig uitneembare onderprothese gaan die minstens een jaar oud is. 

  Code Prestatie Honorarium Tegemoetkoming
  Bedragen van toepassing sinds 1 juli 2016
  Normale
  tegemoetkoming
  Verhoogde
  tegemoetkoming
  Met
  mondzorg-
  traject
  Zonder
  mondzorg-
  traject
  Met of zonder
  mondzorg-
  traject
  308512 Plaatsing twee implantaten in tandloze onderkaak 1 776,26 1 336,26 1 296,26 1 687,45
  308534 Plaatsing 'klikmateriaal' op beide implantaten en op de onderprothese 1 666,44 1 226,44 1 186,44 1 583,12
 • Met het CM-MediKo Plan kun je je bijkomend verzekeren tegen medische kosten. Ook voor tandprothesen is er een extra tegemoetkoming.

Wens je meer informatie?