Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Tandprothesen volwassenen

Tegemoetkoming ziekteverzekering

Een tegemoetkoming is enkel mogelijk voor uitneembare prothesen. En dit zowel voor het bovengebit, het ondergebit als voor beide samen.

Normale tegemoetkoming Verhoogde
tegemoetkoming
Met
mondzorg-
traject (1)
Zonder
mondzorg-
traject (1)
Met 
mondzorg-
traject (1)
Zonder
mondzorg-
traject (1)
Bedragen van toepassing sinds 1 mei 2017 
Uitneembare prothese Van 278,00 
tot 442,50 euro
Van 238,00  
tot 402,50 euro
Van 350,00 
tot 562,50 euro
Van 348,00 
tot 560,50 euro

Plaatsing van tanden op onvolledige prothese (2)

 • Voor eerste tand
 • Voor tweede en volgende tanden

142,50

38,00


122,50 

29,00


162,50

47,00

161,50

46,00

Herstelling van de prothese (3) 97,50 77,50 117,50 116,50
Vervanging van de basis waarop de tanden gehecht zijn (4) 152,00 132,00
163,50 162,50

(1) De terugbetaling varieert naargelang je al dan niet een mondzorgtraject volgt. Concreet betekent dit dat de terugbetaling vermindert indien je in het vorige kalenderjaar niet naar de tandarts ging voor een terugbetaalbare prestatie.

(2) Tegemoetkoming wordt per prothese beperkt tot een plafondwaarde die overeenstemt met de waarde van een volledige prothese.

(3) Wordt hoogstens eenmaal per jaar uitbetaald. 

(4) Wordt tweemaal per kaak (onder- en bovenkaak) en per zeven jaar uitbetaald.

Voorwaarde

 • Vijftig jaar of ouder zijn.
  De leeftijdsvoorwaarde vervalt bij bepaalde aandoeningen of in specifieke situaties.

Wat te doen?

Bezorg je ziekenfonds: 

 • een aanvraagformulier ingevuld door de tandarts (je moet dit formulier niet vooraf aanvragen of afhalen bij je ziekenfonds);
 • het getuigschrift voor verstrekte hulp, afgeleverd door de tandarts.

Goed om te weten

 • Een vaste tandprothese of een ‘tandbrug’ wordt niet terugbetaald.
 • Na zeven jaar is een nieuwe tegemoetkoming mogelijk. Deze termijn vervalt in een aantal gevallen, bijvoorbeeld bij een belangrijke anatomische wijziging als gevolg van een verwonding.
 • Om het loskomen van een onderprothese te voorkomen, is vanaf de zeventigste verjaardag een eenmalige vergoeding mogelijk voor:
  • de plaatsing van twee implantaten;
  • het nodige ‘klikmateriaal’ op beide implantaten en op de onderprothese.

  Voor beide terugbetalingen gelden strikte criteria. Een van de voorwaarden is dat men bij de plaatsing van de implantaten minstens één jaar een uitneembare volledige onderprothese draagt op een tandenloze onderkaak.

  Code Prestatie Hono-
  rarium
  Normale
  tegemoetkoming
  Verhoogde
  tegemoetkoming
  Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2017
  Met
  mondzorg-
  traject
  Zonder
  mondzorg-
  traject
  Met
  mondzorg-
  traject
  Zonder
  mondzorg-
  traject
  308512 Plaatsing twee implantaten in tandloze onderkaak 1.776,26 1.336,26 1.296,26 1.691,26 1.689,26
  308534 Plaatsing 'klikmateriaal' op beide implantaten en op de onderprothese 1.666,44 1.226,44 1.186,44 1.581,44 1.579,44
 • Met het CM-MediKo Plan kun je je bijkomend verzekeren tegen medische kosten. Ook voor tandprothesen is er een extra tegemoetkoming.

Wens je meer informatie?