Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Diëtisten: tarieven 2017

Personen met een diabetespas en personen die een zorgtraject volgen, hebben recht op de terugbetaling van twee consulten per jaar, mits: 

  • de diëtist erkend is door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv); 
  • de prestaties voorgeschreven zijn door de behandelende arts.; 
  • de patiënt geen aanspraak maakt op de zogenaamde diabetesconventies. 

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in je elektronisch dossier.

Code Prestatie Hono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
Bedragen van toepassing in 2017
771131  Consult van 30 minuten voor personen met een diabetespas  19,66
14,75 4,91 17,70 1,96
794010 Consult van 30 minuten voor personen die een zorgtraject volgen 19,66 14,75 4,91 17,70 1,96