Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Ergotherapeuten: tarieven 2017

Onderstaand overzicht geeft de honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties. Informatie over andere prestaties krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent.

  • De honoraria gelden voor ergotherapeuten die door het Riziv erkend zijn.
  • Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald.

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in je elektronisch dossier.

Code Prestatie Hono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2017
Terug-
betaling
Rem-
geld

Terug-
betaling

Rem-
geld

784291-
784302
Onderzoek van de functioneringsmogelijkheden en -beperkingen  160,83 120,63 40,20 144,75 16,08
784313 Oefensessie, bv. training om orthesen, prothesen of technische hulpmiddelen te leren gebruiken  141,17 105,88 35,29 127,06 14,11
784335 Informatie-, advies- en opleidingssessie van minstens
60 minuten
49,40 37,05 12,35 44,46 4,94
784350 Eindrapport voor geneesheer-specialist in revalidatie en huisarts 78,66 59,00 19,66 70,80 7,86

Ga ook naar

CM-diensten en
-voordelen