Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Kinesisten: tarieven voor verstrekkingen in de praktijk van de kinesist

Onderstaand overzicht geeft de honoraria en terugbetalingstarieven weer van veel voorkomende prestaties. Informatie over andere verstrekkingen krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent.

  • De honoraria en terugbetalingstarieven gelden voor kinesisten die de overeenkomst met de ziekenfondsen hebben aanvaard
  • Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald.

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in je elektronisch dossier.

Tarief A (algemeen tarief)

Code Prestatie Hono-
rarium
 Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2014 
Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
560011 Individuele zitting van
30 minuten
22,26 16,37 5,89
19,87 2,39
560055 Individuele zitting van
30 minuten indien code 560011 niet mag omdat het aantal toegelaten behandelingen tegen normale terugbetaling wordt overschreden
(*) 7,40 -
9,39 -
560092 Consultatief onderzoek 22,26 15,20 7,06
19,29 2,97

(*) Een geconventioneerde kinesist mag voor die overschrijdingszittingen hetzelfde honorarium vragen als voor nr. 560011.

Tarief B (buitengewoon tarief)

Van toepassing in specifieke situaties, bijvoorbeeld na een zware heelkundige ingreep.

Code Prestatie Hono-
rarium
 Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2014 Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
560011 Individuele zitting van
30 minuten
22,26 17,90 4,36
20,59 1,67
560055 Individuele zitting van
30 minuten indien code 560011 niet mag omdat het aantal toegelaten behandelingen tegen normale terugbetaling wordt overschreden
(*) 8,40 -
9,82 -
560092 Consultatief onderzoek 22,26 17,50 4,76
20,45 1,81

(*) Een geconventioneerde kinesist mag voor die overschrijdingszittingen hetzelfde honorarium vragen als voor nr. 560011.