Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Logopedisten: tarieven vanaf 1 april 2017

Onderstaand overzicht geeft de officiële honoraria en terugbetalingstarieven weer voor vaak voorkomende prestaties door geconventioneerde logopedisten.

Informatie over andere prestaties en de voorwaarden om de tegemoetkoming te ontvangen, krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in je elektronisch dossier.

Prestatie Hono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing vanaf 1 april 2017
Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling

Remgeld
Bilanzitting vóór het begin van een logopedische behandeling 31,13
23,63 7,50 28,13 3,00
Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling  44,47 33,47 11,00 39,97 4,50
Individuele zitting van minimaal 30 minuten  Op school 22,24 16,24 6,00 20,24 2,00
Buiten de school 22,88 17,38 5,50 20,88 2,00
Individuele zitting van minimaal 60 minuten  45,77 34,77 11,00 41,27 4,50

Wat te doen?

  • Vraag een voorschrift voor een bilan aan je huisarts of specialist. 
  • Laat het bilan uitvoeren door een logopedist
  • Op basis van het resultaat van het bilan, maakt een bevoegde geneesheer-specialist een voorschrift op voor therapie
  • Na de therapie ontvang je van de logopedist een getuigschrift voor verstrekte hulp
  • Overhandig dit getuigschrift aan je ziekenfonds, dat de tegemoetkoming op je rekening zal overschrijven.

Goed om te weten

  • Per aandoening geldt een maximum aantal zittingen. Voor heel wat aandoeningen is dit maximum teruggeschroefd voor eerste aanvragen die bij de adviserend geneesheer toekomen vanaf 1 april. 
  • Voor bepaalde stoornissen (bv. taalstoornissen, dyslexie, dysfasie, gehoorstoornissen) wordt ouderbegeleiding vanaf 1 april terugbetaald. Via deze begeleiding leren personen die het kind opvoeden strategieën aan om met doelgerichte interventies de logopedische behandeling van het kind te ondersteunen en efficiënter te maken. 
  • Voor sommige logopedische behandelingen kun je een CM-tegemoetkoming krijgen.