Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Podologen: tarieven 2018

Personen met diabetes type 2 die een zorgtraject volgen, hebben recht op de terugbetaling van twee consulten per jaar bij een podoloog mits: 

  • de podoloog erkend is door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv); 
  • de prestaties voorgeschreven zijn door een behandelende arts:
    • in het kader van een zorgtraject: door de huisarts die het zorgtrajectcontract heeft ondertekend;
    • in het kader van een diabetespas: door de huisarts of de geneesheer-specialist (inwendige geneeskunde, endocrino-diabetologie, heelkunde of orthopedische heelkunde);
  • de patiënt een verhoogd risico op voetwonden heeft (risicoklasse 1, 2a, 2b of 3). 

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in je elektronisch dossier.

Consulten

Code Prestatie

Hono-
rarium

Je bent
gewoon
verzekerd

Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2018
Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
771153 Consult van 45 minuten voor personen met een diabetespas die geen zorgtraject volgen 29,99 22,50 7,49 27,00 2,99
794032  Consult van 45 minuten voor personen met diabetes type 2 die een zorgtraject volgen 29,99 22,50 7,49 27,00 2,99

Educatie

Code Prestatie

Honorarium

Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2018
Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling
Remgeld
794054 Opstarteducatie van minimaal 30 minuten in het kader van het zorgtraject voor personen met diabetes type 2 22,52 22,52
0 22,52
0
794076 Opvolgeducatie van minimaal 30 minuten in het kader van het zorgtraject voor personen met diabetes type 2 22,52
22,52
0 22,52
0
794091 Educatie bij problemen in het kader van het zorgtraject voor personen met diabetes type 2 22,52
22,52
0 22,52
0