Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Psychotherapie voor jongeren

CM-voordeel

Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro. 

Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro. 

Er zijn tot twaalf tegemoetkomingen per lid voorzien.

Voorwaarden

  • Lid zijn van CM (kind of jongere).
  • Recht hebben op kinderbijslag voor de patiënt op de dag van de eerste sessie.
  • De therapeut sloot een overeenkomst af met CM. Je vindt deze therapeuten in deze lijst.
  • De therapie gebeurt na verwijzing door een arts, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een dienst Maatschappelijk Werk, een sociale dienst studentenvoorzieningen of een centrum algemeen welzijnswerk (CAW).
  • Het gaat om de behandeling of begeleiding van psychische stoornissen en psychiatrische aandoeningen.

Wat te doen?

De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.

Wens je meer informatie?