Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Specialisten: tarieven 2018

Onderstaand overzicht geeft de honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties. Informatie over andere prestaties krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent.

  • Voor sommige specialismen geldt een hogere terugbetaling na verwijzing door de huisarts.
  • De honoraria gelden voor artsen die het tarievenakkoord met de ziekenfondsen hebben aanvaard. Het bedrag ervan slaat enkel op de raadpleging. Daarnaast kan de arts ook technische prestaties aanrekenen.
  • Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald.

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in je elektronisch dossier.

Raadpleging geneesheer-specialist

Code Prestatie Hono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2017
Terug-
betaling*
Remgeld
Terug-
betaling* 
Remgeld
102034 Inwendige geneeskunde 37,15 25,15 12,00 34,15 3,00
102071 Kinderarts 34,09 22,09 12,00 31,09 3,00
102093 Cardioloog 31,69 19,69 12,00 28,69 3,00
102115 Gastro-enteroloog 31,69 19,69 12,00 28,69 3,00
102130 Pneumoloog 33,27 21,27 12,00 30,27 3,00
102152 Reumatoloog 51,49 39,49 12,00 48,49 3,00
102174 Neuroloog 52,81 40,81 12,00 49,81 3,00
102196 Psychiater 43,46 31,46 12,00 40,46 3,00
102211 Neuropsychiater 43,46 31,46 12,00 40,46 3,00
102255 Endocrino-diabetoloog 56,33 44,33 12,00 53,33 3,00
102270 Oncoloog 56,33 44,33 12,00 53,33 3,00
102734 Dermato-venereoloog 28,90 16,90 12,00 25,90 3,00
102896 Geriater 35,79 23,79 12,00 32,79 3,00
102012 Andere specialist (o.a. oogarts, gynaecoloog, orthopedist) 20,75 8,75 12,00 17,75 3,00

*Voor sommige specialismen kan de terugbetaling hoger zijn na verwijzing door je huisarts. Lees meer

Raadpleging geaccrediteerd geneesheer-specialist

Code Prestatie Hono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2018
Terug-
betaling*
Remgeld
Terug-
betaling* 
Remgeld
102292 Oncoloog 58,97 46,97 12,00 55,97 3,00
102550 Inwendige geneeskunde 41,54 29,54 12,00 38,54 3,00
102572 Kinderarts 38,12 26,12 12,00 35,12 3,00
102594 Cardioloog 38,11 26,11 12,00 35,11 3,00
102616 Gastro-enteroloog 38,11 26,11 12,00 35,11 3,00
102631 Pneumoloog 39,96 27,96 12,00 36,96 3,00
102653 Reumatoloog 57,14 45,14 12,00 54,14 3,00
102675 Neuroloog 58,02 46,02 12,00 55,02 3,00
102690 Psychiater 47,87 35,87 12,00 44,87 3,00
102712 Neuropsychiater 47,87 35,87 12,00 44,87 3,00
102756 Dermato-venereoloog 32,58 20,58 12,00 29,58 3,00
102874 Endocrino-diabetoloog 58,97 46,97 12,00 55,97 3,00
102911 Geriater 39,96 27,96 12,00 36,96 3,00
102535 Andere specialist (o.a. oogarts, gynaecoloog, orthopedist) 25,43 13,43 12,00 22,43 3,00

*Voor sommige specialismen kan de terugbetaling hoger zijn na verwijzing door je huisarts. Lees meer