Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Tandartsen: tarieven vanaf 1 mei 2017

De overzichten geven de honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties. Informatie over andere prestaties krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent.

  • De honoraria gelden voor tandartsen die het tarievenakkoord met de ziekenfondsen hebben aanvaard.
  • Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald.
  • Jongeren krijgen tot de achttiende verjaardag de gewone tandzorg, bijvoorbeeld een mondonderzoek of het vullen van gaatjes, volledig terugbetaald. Orthodontie valt niet onder de gewone tandzorg.
  • Voor een correcte terugbetaling is het belangrijk dat je je getuigschrift voor verstrekte hulp van een prestatie in 2016 bij je ziekenfonds indient vooraleer je een getuigschrift van een prestatie in 2017 indient.

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in je elektronisch dossier.