Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Verpleegkundigen: tarieven 2018

Onderstaand overzicht geeft de honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties. Informatie over andere prestaties krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent.

  • De honoraria en terugbetalingstarieven gelden voor verpleegkundigen die de overeenkomst met de ziekenfondsen hebben aanvaard. De tegemoetkoming is lager indien de verpleegkundige de overeenkomst niet aanvaard heeft.
  • Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald.

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in je elektronisch dossier.

Thuis tijdens weekdagen

Code Prestatie Hono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2018
Terug-
betaling
Remgeld
Terug-
betaling

Remgeld
Basisverstrekking per verzorgingsdag
425014 Eerste 4,03 3,03 1,00 3,78 0,25
425036 Tweede 4,03 3,03 1,00 3,78 0,25
425051 Derde of meer 4,03 3,03 1,00 3,78 0,25
Technische verpleegkundige verstrekkingen
425110  Hygiënische verzorging (toiletten) 5,35 4,02 1,33 5,35 0
423054 Toedienen medicatie (intraveneus) 2,44 1,83 0,61 2,44 0
423076 Toedienen medicatie (intramusculair) 2,22 1,67 0,55 2,22 0
424270 Aanbrengen zalf 2,22 1,67 0,55 2,22 0
424314 Aanbrengen bandages en compressieverband 2,22 1,67 0,55 2,22 0
424336 Eenvoudige wondzorg 6,69 5,02 1,67 6,69 0
424351 Complexe wondzorg 8,07 6,06 2,01 8,07 0
424373 Specifieke wondzorg 13,30 9,98 3,32 13,30 0
Forfaitaire honoraria per verzorgingsdag voor zwaar zorgafhankelijke patiënten
425272 Forfait A 17,55 13,17 4,38 17,30 0,25
425294 Forfait B 33,81 30,43 3,38 33,56 0,25
425316 Forfait C 46,25 41,63 4,62 46,00 0,25
Forfaitaire honoraria per verzorgingsdag voor palliatieve patiënten
427055 Forfait A 49,94 49,94 0 49,94 0
427033 Forfait B 53,90 53,90 0 53,90 0
427011 Forfait C 66,16 66,16 0 66,16 0
427173 Forfait palliatieve patiënt 49,94 49,94 0 49,94 0

Thuis tijdens weekend of op feestdagen

Code Prestatie Hono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2018
Basisverstrekking per verzorgingsdag Terug-
betaling
Remgeld Terug-
betaling
Remgeld
425412 Eerste 5,53 4,15 1,38 5,28 0,25
425434 Tweede 5,53 4,15 1,38 5,28 0,25
425456 Derde of meer 5,53 4,15 1,38 5,28 0,25
Technische verpleegkundige verstrekkingen
425515 Hygiënische verzorging (toiletten) 8,05 6,04 2,01
8,05 0
423253 Toedienen medicatie (intraveneus) 3,68 2,76 0,92 3,68 0
423275 Toedienen medicatie (intramusculair) 3,35 2,52 0,83 3,35 0
424432 Aanbrengen zalf 3,35 2,52 0,83 3,35 0
424476 Aanbrengen bandages en compressieverband 3,35 2,52 0,83 3,35 0
424491 Eenvoudige wondzorg 10,04 7,53 2,51 10,04 0
424513 Complexe wondzorg 11,75 8,82 2,93 11,75 0
424535 Specifieke wondzorg 19,96 14,97 4,99 19,96 0
Forfaitaire honoraria per verzorgingsdag voor zwaar zorgafhankelijke patiënten
425670 Forfait A 26,19 19,32 6,44
25,94 0,25
425692 Forfait B 50,20 44,45 4,93 49,95 0,25
425714 Forfait C 68,89 60,98 6,77 68,64 0,25
Forfaitaire honoraria per verzorgingsdag voor palliatieve patiënten
427136 Forfait A 74,56 74,56 0 74,56 0
427114 Forfait B 80,25

80,25

0 80,25 0
427092 Forfait C 98,68 98,68 0 98,68 0
427195 Forfait palliatieve patiënt 74,56 74,56 0 74,56 0