Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Vroedvrouwen: tarieven 2018

Onderstaand overzicht geeft de honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties. Informatie over andere prestaties krijg je op eenvoudig verzoek of kun je opvragen bij de plaatselijke CM-consulent.

  • De honoraria gelden voor vroedvrouwen die de overeenkomst met de ziekenfondsen hebben aanvaard.
  • De terugbetalingstarieven zijn van toepassing indien de vroedvrouw de overeenkomst met de ziekenfondsen heeft aanvaard. Zoniet is de tegemoetkoming lager.

Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in je elektronisch dossier.

Prenatale zorg

Code Prestatie Hono-
rarium
Terug-
betaling
Remgeld
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2018
422030 Eerste individuele verloskundige zitting thuis 37,34 37,34 0
428094 Eerste individuele verloskundige zitting in ziekenhuis 37,34
37,34
0
428116 Eerste individuele verloskundige zitting, noch thuis noch in ziekenhuis 37,34
37,34
0
422052 Individuele verloskundige zitting thuis 26,67 26,67 0
428131 Individuele verloskundige zitting in ziekenhuis 26,67 26,67 0
428153 Individuele verloskundige zitting, noch thuis noch in ziekenhuis 26,67 26,67 0
422096 Individuele voorbereiding tot de bevalling thuis 17,78 17,78 0
428374 Individuele voorbereiding in ziekenhuis tot de bevalling 17,78 17,78 0
428396 Individuele voorbereiding tot de bevalling, noch thuis noch in ziekenhuis 17,78 17,78 0
422111 Collectieve voorbereiding van twee tot vijf zwangere vrouwen, in ziekenhuis (per persoon) 14,23 14,23 0
428411 Collectieve voorbereiding van twee tot vijf zwangere vrouwen, noch thuis noch in ziekenhuis (per persoon) 14,23 14,23 0

Verlossingen

Code Prestatie Hono-
rarium
Terug-
betaling
Remgeld
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2018
422656 Verlossing verricht door de vroedvrouw thuis 248,95 248,95 0
422671 Daghospitalisatie 248,95
248,95
0

Postnatale zorg

Code Prestatie Hono-
rarium
Terug-
betaling
Remgeld
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2018
422796 Postnataal toezicht en verzorging thuis op de dag van de bevalling (op een werkdag) 37,34 37,34 0
423791 Postnataal toezicht en verzorging thuis op de dag van de bevalling (tijdens het weekend of op een feestdag) 56,01 56,01 0
422774 Postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de eerste drie dagen na de bevalling (per dag, op een werkdag) 62,24 62,24 0
423776 Postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de eerste drie dagen na de bevalling (per dag, tijdens het weekend of op een feestdag) 93,36 93,36 0
422914 Postnataal toezicht en verzorging thuis de vierde dag na de bevalling (op een werkdag) 49,79 49,79 0
422936 Postnataal toezicht en verzorging thuis de vierde dag na de bevalling (in het weekend of op een feestdag) 74,68 74,68 0
422951 Postnataal toezicht en verzorging thuis de vijfde dag na de bevalling 49,79 49,79 0
422435 Postnataal toezicht en verzorging thuis vanaf de zesde dag na de bevalling (per dag, met een maximum van zeven verstrekkingen) 32,67 32,67 0
428492 Postnataal toezicht en verzorging in ziekenhuis vanaf de zesde dag na de bevalling (per dag, met een maximum van zeven verstrekkingen) 26,67 26,67 0
428514 Postnataal toezicht en verzorging vanaf de zesde dag na de bevalling, noch thuis noch in ziekenhuis (per dag, met een maximum van zeven verstrekkingen) 32,67
32,67
0
422811 Eerste raadpleging thuis i.v.m. borstvoeding 49,01 49,01
0
428536 Eerste raadpleging in ziekenhuis i.v.m. borstvoeding  40,01 40,01 0
428551 Eerste raadpleging i.v.m. borstvoeding, noch thuis noch in ziekenhuis  49,01
49,01
0
422855 Volgende raadplegingen thuis i.v.m. borstvoeding (maximaal 2) 41,39 41,39 0
428610 Volgende raadplegingen in ziekenhuis i.v.m. borstvoeding (maximaal 2)  33,79 33,79 0
428632 Volgende raadplegingen i.v.m. borstvoeding (maximaal 2), noch thuis noch in ziekenhuis 41,39
41,39
0