Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Aangifte en verlenging arbeidsongeschiktheid

Je moet tijdig en op correcte wijze je ziekenfonds verwittigen als je: 

  • arbeidsongeschikt wordt; 
  • tijdens het eerste jaar arbeidsongeschikt blijft na een periode van erkenning. 

Het aangifteformulier en de aangiftetermijn variëren naargelang je statuut.