Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Activiteiten tijdens een arbeidsongeschiktheid

Om arbeidsongeschikt erkend te worden en te blijven, moet je alle activiteiten stopzetten

Ben je nog niet volledig hersteld en wil je toch een activiteit uitoefenen? Vraag dan steeds vooraf schriftelijk toestemming aan de adviserend arts van je ziekenfonds. 

Dit geldt voor elke activiteit: vrijwilligerswerk, onbetaalde activiteiten, activiteiten als zelfstandige of als loontrekkende, … 

Door vooraf geen toestemming te vragen, kan je je volledige uitkering verliezen

Als je een betaalde activiteit uitoefent met toelating van de adviserend arts heeft dit een weerslag op je uitkering.