Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Erkenning door de adviserend geneesheer

Aanvankelijk zal de adviserend geneesheer je arbeidsongeschikt erkennen op basis van het ingediende ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’. 

Om de periode van je arbeidsongeschiktheid te bepalen zal hij zoveel mogelijk rekening houden met het voorstel van je arts. Ook bij elke verlenging zal hij zich baseren op het voorstel van je arts.

Medisch onderzoek

Tijdens je periode van arbeidsongeschiktheid kan je worden uitgenodigd om een afspraak te maken voor een raadpleging bij de adviserend geneesheer. Die vindt plaats in het medisch kabinet dat zich het dichtst bij je woonplaats bevindt. 

Ga altijd in op die uitnodiging en maak een afspraak via 'Mijn dossier' of telefonisch via het nummer op de uitnodigingsbrief. Neem evenwel steeds telefonisch contact op indien het voor jou onmogelijk is om een afspraak te maken tijdens de periode vermeld op de uitnodiging. 

Goed om te weten

Verwittig steeds vooraf de adviserend geneesheer indien je gedurende een bepaalde periode niet aanwezig zal zijn op je officiële adres (bv. wegens vakantie of omdat je elders herstelt). Op die manier voorkom je dat je een controle-onderzoek misloopt, wat kan leiden tot een onderbreking van de uitbetaling van je uitkeringen.

Voor sommige vakantiebestemmingen moet je bovendien de toestemming van de adviserend geneesheer hebben vooraleer je vertrekt. 

Wens je meer informatie?