Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Re-integratietraject

Sinds eind 2016 kan voor zieken een re-integratietraject opgestart worden. 

Met dit initiatief, dat stapsgewijs wordt ingevoerd, wil de regering voor sommige zieken de terugkeer naar de arbeidsmarkt vergemakkelijken via een geleidelijke werkhervatting, een aangepaste of andere job, of een beroepsherscholing

Voor wie?

Het re-integratietraject wordt via de adviserend geneesheer van het ziekenfonds opgestart voor personen die:

  • vanaf 2017 arbeidsongeschikt worden;
  • in de mogelijkheid verkeren om opnieuw aan de slag te gaan mits aangepaste maatregelen (geleidelijke werkhervatting, aangepaste of andere job, herscholing).

Procedure

Indien je arbeidsongeschikt erkend werd, zal de adviserend geneesheer van het ziekenfonds na verloop van tijd nagaan of een aangepast plan kan helpen om opnieuw aan de slag te gaan. Is dit het geval, wordt een re-integratietraject opgestart. 

  • Voor werknemers start de preventiearts-arbeidsgeneesheer dit traject op. Samen met alle betrokkenen worden de mogelijkheden afgetoetst: geleidelijke terugkeer naar je vroegere functie, (tijdelijk of definitief) aangepast of ander werk, of een beroepsherscholing. 
  • Voor werklozen wordt het re-integratietraject opgestart door de adviserend geneesheer. Samen met betrokkene en de behandelende geneesheer wordt een voorstel van re-integratieplan opgemaakt.

Wens je meer informatie?