Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Voorwaarden om een ziekte-uitkering te ontvangen

Om recht te hebben op een ziekte-uitkering moet je arbeidsongeschiktheid erkend zijn door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. 

Daarnaast moeten ook een aantal voorwaarden vervuld zijn.