Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Adoptieverlof

Werknemers en zelfstandigen die een kind adopteren, hebben recht op adoptieverlof. De duur ervan varieert in functie van de leeftijd van het kind.