Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Gevolgen

Lichamelijk

Kinderen met overgewicht hebben vaak last van vage lichamelijke klachten, zoals gewrichtspijn, huidirritaties door zweten, kortademigheid bij inspanningen. 

Op lange termijn lopen kinderen met overgewicht een verhoogd risico op blijvend overgewicht, verhoogde bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte, diabetes type 2, hart- en vaatziekten, knie- en heupartrose, rugklachten, jicht, slaapproblemen, aantasting van de lever en sommige vormen van kanker.

Psychosociaal

Kinderen met overgewicht worden vaker gepest en buitengesloten. Ze voelen zich onzeker en minderwaardig waardoor een negatief zelfbeeld en sociale isolatie kan ontstaan. Soms leidt dit zelfs tot depressie.

Ook de sfeer in het gezin is vaak gericht op het probleem van overgewicht. De schuld wordt door de omgeving dikwijls bij het kind en de ouders gelegd.