Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Hoe werkt slaap bij kinderen?

De slaap van kinderen is belangrijk. Ze hebben slaap nodig onder meer om te groeien, te leren en te herstellen. 

De behoefte aan slaap is leeftijdsgebonden, maar verschilt van kind tot kind. 

Slaap is een complex proces, waarvan het welslagen afhangt van veel factoren.