Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Opletten met cannabis

Volgens heel wat gebruikers is het roken van een joint niet schadelijker dan het roken van een gewone sigaret. Dit klopt niet.

Zowel op korte als lange termijn zijn er risico's verbonden aan het roken van joints.

Ga ook naar

CM-diensten en
-voordelen