Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Natuurlijke methoden

Alle natuurlijke methoden van anticonceptie zoals de kalendermethode, temperatuurmethode, methode volgens Billings en Natural Family Planning zijn erop gericht geen geslachtsgemeenschap te hebben op vruchtbare dagen

Belangrijk is dus dat je die dagen in de cyclus leert herkennen. Per cyclus zijn er in principe zes dagen waarop men zwanger kan geraken: de dag van de eisprong en de vijf dagen ervoor. Op het tijdstip van de eisprong doen zich belangrijke veranderingen voor, bijvoorbeeld in lichaamstermperatuur, in het hormoonpatroon en in de doorlaatbaarheid van het baarmoederhalsslijm. Om deze methoden betrouwbaar te leren toepassen, organiseren sommige organisaties cursussen.

Hoewel een combinatie van natuurlijke methoden redelijk betrouwbaar is, wordt ze toch niet aanbevolen voor jongeren. Natuurlijke anticonceptie vergt immers voldoende vertrouwdheid met het lichaam, ervaring en discipline.