Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Positieve psychologie

De positieve psychologie kent de laatste jaren een steile opmars. Ze vertrekt vanuit iemands sterke punten om daarop verder te bouwen. 

Indien je je sterke punten kent, handel je vaker positief en krijg je daardoor een positiever zelfbeeld. Je slaagt er dan beter in om je talenten verder uit te bouwen, waardoor je welbevinden toeneemt en je leven waardevoller wordt. 

Op die manier richt de positieve psychologie zich niet alleen tot mensen met problemen, maar tot iedereen die zich beter in zijn vel wil voelen.